price-list

Какви са Вашите
възможности за участие?

Цени на проучването
Без реклама
При закупена реклама
Основен доклад
990 лв.
850 лв.
Доклад – анализ
1990 лв.
1700 лв.

* Посочените цени за проучване са за участие в изследването и съответния доклад

* Всички цени са без включено ДДС

Цени на реклама
Само реклама
При закупен доклад
Корица II
2222 лв.
3333 лв.
Корица III
1190 лв.
1700 лв.
Корица IV
2222 лв.
3333 лв.
Фолио
1990 лв.
1700 лв.
Фолио 1/2 страница
2222 лв.
3333 лв.
Рекламна страница
1990 лв.
1700 лв.
1/2 рекламна страница
2222 лв.
3333 лв.
1/3 страница
1990 лв.
1700 лв.
ПР
2222 лв.
3333 лв.
Вложки
1990 лв.
1700 лв.
Фиксирана позиция
2222 лв.
3333 лв.

* Посочените цени за проучване са за участие в изследването и съответния доклад

* Всички цени са без включено ДДС