Why is engagement important

Защо е важна ангажираността?

За да бъде успешна в днешно време една организация, не е достатъчно да продава продукти или да предлага дадена услуга на примамлива цена. Тя трябва да генерира чувство на доверие и лоялност у клиентите, трябва да поддържа имиджа си и да бъде готова да се променя заедно с изискванията на бизнес средата. Всичко това може да се случи само с помощта на човешкия капитал в нея и неговото работно поведение.

В управленските практики ангажираността е утвърдена като съществена причина и измерител за бизнес успех и икономическо развитие. Ангажираните служители се свързват с компанията си на емоционално и рационално ниво и редица проучвания показват, че с това те допринасят много повече за постигане на бизнес целите. Те припознават в целите на компанията и свои лични цели, поради което се трудят с желание и силен стремеж за постигане на резултати. Това ги кара да се чувстват повече успяващи. Компаниите, работещи системно за повишаване на ангажираността на служителите си, в крайна сметка постигат по-добри резултати и са по-успешни.

Компаниите с по-висока ангажираност се отличават от останалите по това, че:

Отчитат

0 %

по-високи резултати по критерии за индивидуално представяне

Имат

0 %

по-малко текучество
на персонала

Задържат

0 %

повече от новопостъпилите си служители

Отчитат

0 %
по-висок ръст на годишната печалба
( profitability)

Отчитат

0 %

по-висока удовлетвореност на клиентите си