What you get

Какво получавате?

Доклад в електронен формат (справки, с възможности за филтриране), базиран на въпросника за нивата на ангажираност на служителите в компанията и съдържащ информация за: