Who is it suitable for

За кого е подходящо?

Изследване на ангажираността може да се направи във всяка компания, която желае да получи актуална и точна информация за степента на ангажираност на служителите си.