Why engagement

Защо ангажираност?

Ето какво казват за ангажираността някои водещи компании

“ За да са конкурентни днес, компаниите трябва да спечелят умовете и сърцата на служителите по начин, който води до желание за полагане на изключително усилие. ”

“ Ангажираността е степента на отдаденост на служителя, на положеното в работата усилие и на желанието му да остане в организацията задълго.”

Едно обобщено разбиране за ангажираността на служителите я представя като показател и измерител за степента на емоционалното и рационалното обвързване с работата и бранда, на собственото желание за допълнително усилие, на лоялността, на обвързването на стремежа за лично развитие с успеха на компанията.

Ангажираните служители: