Pricelist

Цени

175 EURдо 50 участници в изследване
175 EUR
+ 2.5 EUR за всеки участник над 50
50 – 200 участници в изследване
550 EUR
+ 2.0 EUR за всеки участник над 200
200 + участници в изследване

(Цените важат за 1 публикувано изследване, за посочен брой участници)


Цената включва

  • Пре-дефинирани въпроси съгласно методологията;
  • Създаване на собствени въпроси за демографията на изследването;
  • Без ограничения за време и продължителност на изследването;
  • Онлайн представяне на резултати;
  • Възможност за извличане на данните от изследването;
  • Излседване на мобилни устройства.