Why choose us

Защо да изберете нас?

Изследваме ангажираността на служителите в България от 2012 година. Работили сме с над 100 компании и сме изследвали повече от 20 000 служители. 

През годините наблюдаваме два статистически критерия за надеждността на изследването, чиято стойност е класифицирана със степен „отличен“:
• Общ коефициент на извадкова адекватност (адекватност на включването, надеждност на модела);
• Коефициент на вътрешна съгласуваност (Надеждност – Алфа на Кронбах).